Duhovne knjige za učenje in pridobivanje etično-moralnih vrednot

Subscribe

Newsletter

Prijava

Moj račun

Cart

Zavestno življenje

Zavestno življenje pomeni, da doumemo smisel življenja in opazujemo sami sebe. To pomeni, da se izprašamo o svojih občutkih, mislih, besedah in dejanjih. To je samošolanje in vodi v samoizobraževanje.

V življenju se pogosto srečujemo z vprašanji kot npr.: Kaj je pravilno razmišljanje? Kje najdem oporo in varnost? Kako naj prevzamem nadzor nad svojim življenjem? Tukaj boste našli številne praktične pripomočke za vsakdan:

Knjige na temo Zavestno živeti & Samošolanje

Prikazovanje 28–30 od 30 rezultatov

Svetovalec: Zavestno živeti & Samoizobraževanje

Kakor človek živi, tako oblikuje svojo prihodnost – vendar ne samo svojo lastno, temveč tudi prihodnost družbe, narave in živali. Potrebna je skrb za celotno stvarstvo!

Smisel življenja

Bi radi izvedeli, kaj je dejanski smisel življenja in kakšne so naloge, ki so dodeljene človeku v zemeljskem življenju? To se splača raziskati. Brez
dojemanja tega smisla, človek v določeni meri teče v prazno. Dolgočasje in nezadovoljstvo ga gonita po napačni poti. Beži v odvračanje in raztresenost ter zaide od svojega namena, namreč, da bi se v času na Zemlji učil, da bi se spet vrnil v večno duhovno domovino, od koder je izšel.

Vseživljenjsko učenje potok in narava


Naša ponudba knjig o življenjskih pomočeh in svetovalcih vsebujejo številne teme, ki so za zainteresiranega popotnika na tej poti svetovalci in kažipoti ter so mu iz roga obilja božanske Modrosti podpora in motivacija.

Kažipoti k resničnemu življenju

V knjigah o temi Notranja pot boste našli navodila za oblikovanje svojega življenja na trdnih etično-moralnih temeljih, ki izhajajo iz Govora na gori Jezusa iz Nazareta in Zlatega pravila, ter to postavljajo v središče vsakdanjega življenja. To niso teoretične razprave za intelekt. To so dragoceni praktični napotki za vsakdan, da bi prepoznali vse preveč človeške navade v čustvih, mislih, besedah in dejanjih. Potem je mogoče lastno napačno ravnanje spremeniti v zakonito, etično odgovorno delovanje. Vse knjige izpod peresa Gabriele vsebujejo dragocene pomoči za širjenje zavesti, za samospoznanje in za tako pomembno pot očiščevanja, to pomeni razreševanja bremen in senc duše z močjo Kristusa Boga – na Notranji poti v zemeljski šoli.

Pomoči iz Božjega kraljestva za vsako življenjsko situacijo

Tako kot se mali ptiček veseli, ko pobere eno samo zrno, so lahko ljubeče izbrana besedila duhovna hrana za človeka, ki si prizadeva za napredovanje. Kratke opore zavesti iz večne domovine – Večnega Božjega kraljestva – dajejo motivacijo, da z veseljem in elanom nadaljujemo pot samošolanja k zavestnemu življenju. Aforizmi Gabriele so skrinja zakladov, polni presenečenj. Tam se najdejo misli o zanesljivosti, varnosti, upanju, hvaležnosti in zaupanju. To je ponujena Božja roka in misli ljubezni za vse življenjske in čustvene situacije, kajti črpani so iz izvira božanske Modrosti.

Globoka ozadja za zemeljsko življenje

Človek je mikrokozmos v makrokozmosu, to boste izvedeli v knjigah »Človek in kozmos«. Vse kar ga obdaja, je tudi kot esenca v njegovi notranjosti. Je del kozmične vesoljne Enosti, kajti vse je vsebovano v vsem. Zavedati se tega, je ena od nalog človeka na njegovi zemeljski življenjski poti. Vsak mineral, vsaka rastlina, vsaka žival – naj bodo za človekovo dojemanje še tako neopazni – so preplavljeni z Božjim ôdom, zato vse, kar človek stori najmanjši stvaritvi, stori tudi samemu sebi. Božje kozmično računovodstvo beleži, meri in tehta – ter človeku in njegovi duši spet dodeli to, kar je izšlo iz njega samega.

Živeti zavestno, cvetje


Resnična komunikacija

Pot k zavestnemu življenju je pot k vesoljni komunikaciji. Gabriele je učila o tem na seminarju z naslovom »Nauči se živeti z naravo in živalmi, potem se boš naučil bolje razumeti sebe in tudi svojega bližnjega«. Učimo se, da je pot do vesoljne komunikacije z vsem življenjem lahko uspešna le, če prevzamemo odgovornost za svoje zemeljsko življenje. Na primer tako, da poskušamo dan za dnem razumeti »svoje samogovore in monologe«, ki so usmerjeni proti bližnjemu. Človek, ki se vsak dan izpraša, kaj ga zaposluje, ki se nato preusmeri, predela vzroke in namesto tega izpolnjuje božanske zakone, pridobi »vedno več daljnovidnosti in vpogleda v stvari življenja ter globoko zaznavanje v opazovanju tega, kar je okoli nas«, pravi Gabriele.