Duhovne knjige za učenje in pridobivanje etično-moralnih vrednot

Subscribe

Newsletter

Prijava

Moj račun

Cart

Kritika časa

Zakaj je kritika časa sočasno tudi kritika cerkve? Skoraj do konca 20. stoletja je v človeški civilizaciji prevladovalo neprekinjeno prepričanje o napredku – o neomejeni rasti na vseh področjih življenja, zaradi katere naj bi šlo ljudem vedno bolje. Toda vse več ljudi se je začelo časovno kritično spraševati: Kdaj bo bolje? Kajti problemi se povečujejo: podnebna katastrofa, masovna živinoreja, zastrupljanje zemlje in zraka, vojne in konflikti, kamorkoli se človek ozre.

Tudi religije ne poznajo odgovora, prav nasprotno: Zlasti domnevno »krščanske« cerkve so z odvrnitvijo od miroljubnega nauka in povezanosti z naravo Jezusa iz Nazareta odločilno soudeležene pri teh vzrokih. Tako je kritika časa vedno povezana s kritiko cerkva.

Knjige o kritiki časa in kritiki cerkve

Prikaz vseh 6 rezultatov

Aktualna kritika časa in kritika cerkve

Knjige o kritiki časa in kritiki cerkve Gabriele-Založbe Beseda, dajejo odgovore na številna aktualna vprašanja:

  • Zakaj se današnji svet sooča s skoraj nepremostljivo poplavo problemov?
  • Kako so cerkve spodbudile oz. celo povzročile katastrofalne razmere v svetu?
  • Zakaj so bili in so še vedno opomini in svarila Božjega Duha skozi vsa
    tisočletja neupoštevani?

O kritiki časa

Medtem ko so Jezus iz Nazareta in vsi Božji preroki učili ljudi spoštovanje do vsega življenja, nauk miru in pravičnosti, baalovi duhovniki v svojih spremenljivih oblačilih teptajo ta nauk in usmerjajo človeštvo v apokalipso, ki se danes imenuje tudi podnebna katastrofa.

Kritika časa, podnebne katastrofe

Takšne katastrofe se vedno začnejo v mislih in čustvih ljudi. Vse do današnjih dni ni manjkalo opozoril Božjega Duha po preroških ustih: Nespoštovanje in brezobzirno izkoriščanje narave, morjenje živali, ki jih na milijone, da, celo na milijarde držijo v ujetništvu z edinim namenom, da bi jih zaklali in zadovoljili človekove brbončice – vse to trpljenje se po zakonu vzroka in učinka vrača nazaj k povzročiteljem.

Aktualna kritika cerkve

Kritika cerkve narašča, in to ne samo v Nemčiji. Po vsem svetu zlorabe s strani duhovnikov prihajajo vse bolj v javnost, število izstopov iz cerkve se povečuje. Vedno več ljudi se sprašuje: Kaj je v tej cerkvi kristjanskega?

Aktualna kritika cerkve


Dejstvo je: Skoraj dva tisoč let trpi Zahod – in z njim ves svet – pod največjo etiketno prevaro vseh časov: Cerkveni oblastniki v sledenju malika boga baala za vojno, okrutnost, nauk o prekletstvu in grozi, zaničevanje narave in še marsikaj drugega še do danes zlorabljajo ime sovladarja Božjega kraljestva, Kristusa, ki je učil in uči prav nasprotno od tega. On, Kristus Boga, je ljudem prinesel nauk miru. On je že kot Jezus iz Nazareta učil ljubezen do Boga in bližnjega, in to ljudem živel za vzor. Kdor pa Kristusa, Kneza miru, rehabilitira in postavlja pod vprašaj cerkveno dogmo z njenimi nauki o peklu in razkriva zločine nekristjanskih cerkva, ga preganjajo. Kdo torej sedi na Petrovem stolu?