Duhovne knjige za učenje in pridobivanje etično-moralnih vrednot

Subscribe

Newsletter

Prijava

Moj račun

Cart

Pravno obvestilo

Pravno obvestilo ponudnika:

Gabriele-Založba Beseda
Ostrožno pri Ponikvi – del 26
3232 Ponikva
Slovenija

E-pošta: kontakt@gabriele-zalozba.com
Telefon: 0590 16 735
Gsm: 031 325 712

Davčna identifikacija davka na dohodek: 58347682 (Nismo davčni zavezanec)
Matična številka: 7033818000

Za reševanje sporov je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

Pravni znaki v zvezi s spletno stranjo
Za vsa besedila, slike in druge informacije, ki so objavljene na spletni strani, veljajo avtorske pravice ponudnika razen, če ni lastnik avtorske pravice tretja oseba. V vseh primerih je dovoljeno razmnoževanje, razširjanje ali ponavljanje javnosti samo v primeru soglasja ponudnika, ki ga je mogoče tudi preklicati. Dovoljenje ni prenosljivo na drugo osebo.
Za vse spletne vsebine (povezava), ki jih povezuje navzkrižna referenca, ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti, saj v tem primeru ni lastna vsebina. Povezana spletna mesta so bila preverjena zaradi njihove kršene vsebine. V času povezave ni bilo nobene identifikacije. Odgovoren za vsebino povezanih spletnih mest je vaš skrbnik. Ponudnik nima splošne obveznosti nadzora ali vrednotenja v zvezi s tem. Vendar pa bo po prijavi pravne škode zadevna povezava takoj odstranjena.