Duhovne knjige za učenje in pridobivanje etično-moralnih vrednot

Subscribe

Newsletter

Prijava

Moj račun

Cart

Aktiviranje samozdravilnih moči

Bi se želeli naučili, kako aktivirati samozdravilne moči v človeku? Želite priti do bistva vzrokov bolezni in s pomočjo Kristusa Boga doseči celostno zdravljenje?

Potem boste v knjigah Gabriele-Založbe Beseda našli bogato zakladnico odgovorov, napotkov in pomoči, ki so ljudem dani po prerokinji in poslanki Boga, Gabriele. Različni naslovi na temo zdravljenja in zdravja dajejo vpogled v doslej neznane duhovne povezave in v vseh podrobnostih kažejo, kako lahko dosežemo celostno ozdravitev duše in telesa.

Kaj aktivira samozdravilne moči?

Vse več ljudi sluti ali pa ve iz lastnih izkušenj, da resnično zdravljenje prihaja od znotraj. Ljudski pregovor pozna marsikatero povezavo med notranjim stanjem in telesnimi težavami, npr.: Nekaj zadene v želodec, gre na ledvice ali nekomu celo zlomi srce.

S knjigami Gabriele-Založbe Beseda na temo zdravljenja se boste naučili, kako priti do dna dušnih vzrokov težav in aktivirati samozdravilne moči v svojih celicah.

Kaj je celostno zdravljenje?

Jezus iz Nazareta je ljudem dal enostavno življenjsko pravilo:

»Kar hočeš, da drugi storijo tebi, to ti stori najprej.«

Če to mero uporabimo v svojem življenju, pri razmišljanju, govorjenju in ravnanju, dokaj hitro opazimo, kje lahko začnemo aktivirati in krepiti samozdravilne moči ter dosežemo celostno zdravljenje. Vprašajmo se npr.: Kateremu sočloveku nekaj očitamo, koga zavračamo ali celo sovražimo? In zakaj?

V neštetih razodetjih po Gabriele, prerokinji in poslanki sedanjega časa, nas Kristus Boga vodi k samospoznanju in usmerja tako, da svoje napačno ravnanje prepoznamo in očistimo. To preprosto pomeni: Odpustimo in prosimo za odpuščanje ter spoznanega ne počnemo več. To je začetek zdravljenja duše in telesa. To je resnična, celostna »medicina«.

V knjigi »Ti sam si svoja bolezen in svoje zdravje. Toda Bog je s teboj« beremo na primer:

»Zavedajmo se: Bog je ljubezen! Bog nam, Svojim otrokom, želi najboljše. On nam pomaga v najtežjih primerih, ko se Mu v molitvi zaupamo in skozi to zaupanje in vero v Njega ostanemo povezani z Njim.

Takrat deluje Božja nevidna roka in nam pokaže naša napačna ravnanja in napake, da jih lahko z Njegovo pomočjo prepoznamo in odpravimo. Če jih odpravimo, luč v temnici našega človeškega jaza postaja vedno svetlejša dokler se temnica ne odpre in iz nje izstopimo sijoči in zdravi.«

Kako lahko pridem do bistva vzroka svoje bolezni?

K osnovnemu znanju iz božanske Modrosti spada: Vsaka bolezen ima svoj vzrok. In ta vzrok daleč presega vprašanja o prehrani. Vsak človek s svojim razmišljanjem, čutenjem, govorjenjem in delovanjem zaznamuje oz. programira svoje telesne celice in s tem tudi svoj imunski sistem.

Negativno, prepirljivo in egoistično vedenje, očitki, sovraštvo in podobno vplivajo na telesne celice, kar lahko na dolgi rok privede do slabega počutja ter oslabitve celic in organov. Nasprotno pa pozitivne, spodbudne misli in način vedenja, odpuščanje in oprostitev, pozitivno vplivajo na naš telesni milje. Naš imunski sistem se okrepi. Kajti vse je energija in kar gre od nas, se nam vrne.

Tako ima vsak človek, ki želi priti bolezni do dna, v rokah preprosto orodje, namreč samospoznanje: Kako razmišljam o soljudeh, kako se obnašam do njih? In tudi: Kako ravnam z živalmi in rastlinami? Katero hrano si izbiram – rastlinsko hrano ali hrano, ki temelji na trpljenju živali? Človek kot kozmično bitje spada v božansko Enost.

Kar on povzroča drugim – bodisi človeku bodisi živali – povzroča samemu sebi. Tako nam pošteno raziskovanje samega sebe omogoči vpogled v vzroke bolezni in tegob – prvi korak k ozdravitvi.

Aktivirajte notranjega zdravnika in zdravilca

Če hočemo aktivirati samozdravilne moči v sebi, imamo ob svoji strani pomočnika: Kristusa Boga, notranjega zdravnika in zdravilca.
V knjigi »Besede življenja – vzrok in nastanek vseh bolezni« najdemo naslednji odlomek o notranjem zdravniku in zdravilcu, Kristusu, ki je odrešilna in zdravilna moč v najgloblji notranjosti vsakega človeka:

»Bog je ljubezen. Ljubezen je dana vsem ljudem in dušam ustrezno njihovemu duhovnemu razvoju in zrelosti. Delni tok moči odrešenja, moč tolažbe in zdravljenja, še ne spodbuja neposredno evolucije v duši in človeku, temveč podpira, tolaži, pomaga in zdravi, tako da šibka duša in trpeči človek dobita okrepitev, da bi potem lahko šla po poti evolucije. Ko se razrešijo okovi velike dušne obremenitve ter v človeku in duši začne kliti duhovno življenje, se močna odrešujoča in dvigajoča moč še bolj okrepi ter vodi dušo in človeka k višji duhovnosti.«

Dojamemo: Bog, Večni, nam ne pošilja bolezni, nobenega trpljenja – On je absolutna ljubezen, najvišja moč, ki nam vedno želi stati ob strani. Zato se lotimo iskanja vzrokov bolezni v sebi ter spreminjanja svojega mišljenja in vedenja tako, da bomo vedno bolj živeli ljubezen do Boga in bližnjega. Potem lahko dosežemo ne le zdravje za svoje telo, temveč v sebi najdemo Boga in odrešujočo moč Kristusa Boga, ki nas želi voditi v življenje v enosti z ljudmi, rastlinami in živalmi.

Knjige k temi o celostnem zdravljenju in samozdravilnih močeh

Iz Božjega kraljestva je ljudem dana pomoč za pomočjo, da bi dosegli resnično ozdravitev, ozdravitev telesa in duše. Že skoraj pet desetletij se Bog, Večni, in Njegov Sin, Kristus Boga, razodevata po prerokinji učiteljici in poslanki sedanjega časa, Gabriele.

V naslednjem izboru knjig odkrijte ključ do celostnega zdravljenja, ki je v vas samih.
Ali pa si oglejte celotno ponudbo naših knjig o zdravljenju in meditaciji.

Prikaz vseh 4 rezultatov